ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τα διαδικτυακά μαθήματα κανονίζονται μεταξύ τού εκπαιδευτή και των γονέων/κηδεμόνων τού μαθητή. Στην αρχή πραγματοποιείται μια συνεδρία «γνωριμίας» (online meeting) στην οποία ο μαθητής πρέπει να είναι παρών. 2. Εάν συμφωνηθεί τότε προγραμματίζεται ένα «εισαγωγικό» μάθημα μιας ώρας (χωρίς κόστος) ώστε ο μαθητής ν’ αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες· τη διδακτική προσέγγιση τού καθηγητή και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Για τον σκοπό αυτό οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν το εξής έντυπο. 3. Εάν ο μαθητής επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικτυακή διδασκαλία, τότε οι γονείς/κηδεμόνες αγοράζουν ένα «πακέτο» μαθημάτων. Αυτό γίνεται εκ των προτέρων και το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη τού πρώτου μαθήματος. Ο αριθμός των μαθημάτων που αγοράζονται δεν είναι προκαθορισμένος αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4). 4. Οι τρόποι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των εκπαιδευτών.

5. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τής πλατφόρμας Skype, Zoom ή Microsoft Teams.

6. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (όχι ανά δεκαπενθήμερο) και διαρκούν 90 λεπτά.

7. Ένα μάθημα μπορεί να ακυρωθεί απ’ τον μαθητή έως και 1 ώρα πριν από την έναρξή του. Ο γονέας/ κηδεμόνας οφείλει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκπαιδευτή και να εξηγήσει τον λόγο τής ακύρωσης. 8. Εάν δεν δοθεί επαρκής δικαιολογία για την ακύρωση ενός μαθήματος τότε το μάθημα δεν επαναπρογραμ- ματίζεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται. 9. Οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα ν’ ακυρώσουν ένα μάθημα έως και 1 ώρα πριν από την έναρξή του. Σε αυτή την περίπτωση το μάθημα επαναπρογραμματίζεται. 10. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές οφείλουν να έχουν ανοιχτό τον ήχο και την κάμερα. Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα είτε να διακόψει τη διδασκαλία είτε ν’ αποκλείσει κάποιον μάθητη εάν αυτός δεν συμμορφώνεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται για το χαμένο μάθημα. 11. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπούν/ηχογραφούν τα μαθήματα ή να τραβούν στιγμιότυπα (snapshots) από τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών. Ό,τι υλικό απαιτείται δίνεται στον μαθητή με το πέρας τού μαθήματος. 12. Επιτρέπεται στους γονείς/κηδεμόνες να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα· αρκεί να ενημερώσουν τον εκπαιδευτή. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να είναι παρών κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων εκτός αν το έχει επιτρέψει ο εκπαιδευτής. 13. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ζητήσουν απ’ τον εκπαιδευτή, ανά πάσα στγμή, συνεδρία (online meeting) προκειμένου να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή πρόοδο τού παιδιού τους. 14. Ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι να διδάσκουν το επιστητό τους, να θέτουν και να διορθώνουν εργασίες για το σπίτι (homework) και να παρέχουν ενημέρωση στους γονείς/κηδεμόνες. 15. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενασχόληση απ’ τους εκπαιδευτές —που ζητείται από τους μαθητές και πραγματοποιείται εκτός μαθήματος (π.χ. διόρθωση παλιών θεμάτων κτλ.)— θα υπάρχει επιπλέον χρέωση. 16. Η «ποιμαντική καθοδήγηση» (pastoral care) δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των εκπαιδευτών. 17. Οι εκπαιδευτές δεν εγγυώνται ότι ένας μαθητής θα επιτύχει συγκεκριμένους βαθμούς στο τέλος τής σχολικής χρονιάς ή σε οποιεσδήποτε εξετάσεις. 18. Οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, ν’ ακυρώσουν τα διαδικτυακά μαθήματα μ’ έναν μαθητή. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα για τα μαθήματα που αγοράστηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν επιστρέφονται. 19. Οι εκπαιδευτές τής Βιολογίας, τής Φυσικής και των Ελληνικών δεν είναι μέλη τής Helios Tutors. 20. Οι εκπαιδευτές εργάζονται ανεξάρτητα. Κανένας εκπαιδευτής δεν παίρνει τα εύσημα ή την ευθύνη για την ποιότητα τής διδασκαλίας άλλου εκπαιδευτή. 21. Η Helios Tutors διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή.
© HELIOS TUTORS 2023 | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | EN
© HELIOS TUTORS 2023 | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | EN
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τα διαδικτυακά μαθήματα κανονίζονται μεταξύ τού εκπαιδευτή και των γονέων/κηδεμόνων τού μαθητή. Στην αρχή πραγματοποιείται μια συνεδρία «γνωριμίας» (online meeting) στην οποία ο μαθητής πρέπει να είναι παρών. 2. Εάν συμφωνηθεί τότε προγραμματίζεται ένα «εισαγωγικό» μάθημα μιας ώρας (χωρίς κόστος) ώστε ο μαθητής ν’ αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες· τη διδακτική προσέγγιση τού καθηγητή και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Για τον σκοπό αυτό οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν το εξής έντυπο. 3. Εάν ο μαθητής επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικτυακή διδασκαλία, τότε οι γονείς/κηδεμόνες αγοράζουν ένα «πακέτο» μαθημάτων. Αυτό γίνεται εκ των προτέρων και το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη τού πρώτου μαθήματος. Ο αριθμός των μαθημάτων που αγοράζονται δεν είναι προκαθορισμένος αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4). 4. Οι τρόποι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των εκπαιδευτών.

5. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τής πλατφόρμας Skype, Zoom ή

Microsoft Teams.

6. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (όχι ανά δεκαπενθή-

μερο) και διαρκούν 90 λεπτά.

7. Ένα μάθημα μπορεί να ακυρωθεί απ’ τον μαθητή έως και 1 ώρα πριν από την έναρξή του. Ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκπαιδευτή και να εξηγήσει τον λόγο τής ακύρωσης. 8. Εάν δεν δοθεί επαρκής δικαιολογία για την ακύρωση ενός μαθήματος τότε το μάθημα δεν επαναπρογραμ-ματίζεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται. 9. Οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα ν’ ακυρώσουν ένα μάθημα έως και 1 ώρα πριν από την έναρξή του. Σε αυτή την περίπτωση το μάθημα επαναπρογραμματίζεται. 10. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές οφείλουν να έχουν ανοιχτό τον ήχο και την κάμερα. Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα είτε να διακόψει τη διδασκαλία είτε ν’ αποκλείσει κάποιον μάθητη εάν αυτός δεν συμμορφώνεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται για το χαμένο μάθημα. 11. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπούν/ηχογραφούν τα μαθήματα ή να τραβούν στιγμιότυπα (snapshots) από τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών. Ό,τι υλικό απαιτείται δίνεται στον μαθητή με το πέρας τού μαθήματος. 12. Επιτρέπεται στους γονείς/κηδεμόνες να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα· αρκεί να ενημερώσουν τον εκπαιδευτή. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να είναι παρών κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων εκτός αν το έχει επιτρέψει ο εκπαιδευτής. 13. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ζητήσουν απ’ τον εκπαιδευτή, ανά πάσα στγμή, συνεδρία (online meeting) προκειμένου να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή πρόοδο τού παιδιού τους. 14. Ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι να διδάσκουν το επιστητό τους, να θέτουν και να διορθώνουν εργασίες για το σπίτι (homework) και να παρέχουν ενημέ- ρωση στους γονείς/κηδεμόνες. 15. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενασχόληση απ’ τους εκπαιδευτές —που ζητείται από τους μαθητές και πραγματοποιείται εκτός μαθήματος (π.χ. διόρθωση παλιών θεμάτων κτλ.)— θα υπάρχει επιπλέον χρέωση. 16. Η «ποιμαντική καθοδήγηση» (pastoral care) δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των εκπαιδευτών. 17. Οι εκπαιδευτές δεν εγγυώνται ότι ένας μαθητής θα επιτύχει συγκεκριμένους βαθμούς στο τέλος τής σχολικής χρονιάς ή σε οποιεσδήποτε εξετάσεις. 18. Οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, ν’ ακυρώσουν τα διαδικτυακά μαθήματα μ’ έναν μαθητή. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα για τα μαθήματα που αγοράστηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν επιστρέφονται. 19. Οι εκπαιδευτές τής Βιολογίας, τής Φυσικής και των Ελληνικών δεν είναι μέλη τής Helios Tutors. 20. Οι εκπαιδευτές εργάζονται ανεξάρτητα. Κανένας εκπαιδευτής δεν παίρνει τα εύσημα ή την ευθύνη για την ποιότητα τής διδασκαλίας άλλου εκπαιδευτή. 21. Η Helios Tutors διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή.