ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι εκπαιδευτές μας μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σας στα εξής:

GCSE 9-1 Curriculum (+International)

A-Level Curriculum (+International)

IB Diploma Program (Higher & Standard Level)

European Baccalaureate (S6-S7)

Key Stage 3 & IB MYP

…καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα (π.χ.: GCSE Statistics, Additional Mathematics κτλ.).

Επίσης, στις κάτωθι ημερομηνίες δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα λόγω αργίας.

28

Οκτωβρίου2022, Παρασκευή

24 Δεκεμβρίου 2022 - 6 Ιανουαρίου 2023, Σάββατο - Παρασκευή

27 Φεβρουαρίου 2023, Δευτέρα

25 Μαρτίου 2023, Σάββατο

14 - 17 Απριλίου 2023, Παρασκευή - Δευτέρα

1 Μαΐου 2023, Δευτέρα

5 Ιουνίου 2023, Δευτέρα

ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι εκπαιδευτές μας μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σας στα εξής:

GCSE 9-1 Curriculum (+International)

A-Level Curriculum (+International)

IB Diploma Programme (Higher & Standard Level)

European Baccalaureate (S6-S7)

Key Stage 3 & IB MYP

…καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα (π.χ. GCSE Statistics, Additional

Mathematics κτλ.)

Επίσης, στις κάτωθι ημερομηνίες δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα

λόγω αργίας.

28

Οκτωβρίου2022, Παρασκευή

24 Δεκεμβρίου 2022 - 6 Ιανουαρίου 2023, Σάββατο - Παρασκευή

27 Φεβρουαρίου 2023, Δευτέρα

25 Μαρτίου 2023, Σάββατο

14 - 17 Απριλίου 2023, Παρασκευή - Δευτέρα

1 Μαΐου 2023, Δευτέρα

5 Ιουνίου 2023, Δευτέρα

ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ Η ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ