ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα επόμενα αποτελούν μέρος των Όρων Χρήσης. Για το πλήρες κείμενο εδώ.

1. Τα διαδικτυακά μαθήματα κανονίζονται μεταξύ τού εκπαιδευτή και των γονέων/κηδεμόνων τού μαθητή. [ … ]

2. Εάν συμφωνηθεί τότε προγραμματίζεται ένα «εισαγωγικό» μάθημα μιας ώρας (χωρίς κόστος) ώστε ο μαθητής ν’ αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες· τη διδακτική προσέγγιση τού καθηγητή και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Για τον σκοπό αυτό οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν το εξής έντυπο. 3. Εάν ο μαθητής επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικτυακή διδασκαλία, τότε οι γονείς/κηδεμόνες αγοράζουν ένα «πακέτο» μαθημάτων. Αυτό γίνεται εκ των προτέρων και το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη τού πρώτου μαθήματος. Ο αριθμός των μαθημάτων που αγοράζονται δεν είναι προκαθορισμένος αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4).

5. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τής πλατφόρμας Skype, Zoom ή Microsoft Teams.

6. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (όχι ανά δεκαπενθήμερο) και διαρκούν 90 λεπτά.

7. Ένα μάθημα μπορεί να ακυρωθεί απ’ τον μαθητή έως και 1 ώρα πριν από την έναρξή του. Ο γονέας/ κηδεμόνας οφείλει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκπαιδευτή και να εξηγήσει τον λόγο τής ακύρωσης. 8. Εάν δεν δοθεί επαρκής δικαιολογία για την ακύρωση ενός μαθήματος τότε το μάθημα δεν επαναπρογραμ- ματίζεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται. 10. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές οφείλουν να έχουν ανοιχτό τον ήχο και την κάμερα. Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα είτε να διακόψει τη διδασκαλία είτε ν’ αποκλείσει κάποιον μάθητη εάν αυτός δεν συμμορφώνεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται για το χαμένο μάθημα. 11. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπούν/ηχογραφούν τα μαθήματα ή να τραβούν στιγμιότυπα (snapshots) από τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών. Ό,τι υλικό απαιτείται δίνεται στον μαθητή με το πέρας τού μαθήματος. 12. Επιτρέπεται στους γονείς/κηδεμόνες να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα· αρκεί να ενημερώσουν τον εκπαιδευτή. [ … ] 15. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενασχόληση απ’ τους εκπαιδευτές —που ζητείται από τους μαθητές και πραγματοποιείται εκτός μαθήματος (π.χ. διόρθωση παλιών θεμάτων κτλ.)— θα υπάρχει επιπλέον χρέωση. 19. Οι εκπαιδευτές τής Βιολογίας, τής Φυσικής και των Ελληνικών δεν είναι μέλη τής Helios Tutors.
ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα επόμενα αποτελούν μέρος των Όρων Χρήσης.

Για το πλήρες κείμενο εδώ.

1. Τα διαδικτυακά μαθήματα κανονίζονται μεταξύ τού εκπαιδευτή και των γονέων/κηδεμόνων τού μαθητή. [ … ] 2. Εάν συμφωνηθεί τότε προγραμματίζεται ένα «εισαγωγικό» μάθημα μιας ώρας (χωρίς κόστος) ώστε ο μαθητής ν’ αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες· τη διδακτική προσέγγιση τού καθηγητή και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Για τον σκοπό αυτό οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν το εξής έντυπο. 3. Εάν ο μαθητής επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικτυακή διδασκαλία, τότε οι γονείς/κηδεμόνες αγοράζουν ένα «πακέτο» μαθημάτων. Αυτό γίνεται εκ των προτέρων και το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη τού πρώτου μαθήματος. Ο αριθμός των μαθημάτων που αγοράζονται δεν είναι προκαθορισμένος αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4).

5. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τής πλατφόρμας Skype, Zoom ή

Microsoft Teams.

6. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (όχι ανά δεκαπεν-

θήμερο) και διαρκούν 90 λεπτά.

7. Ένα μάθημα μπορεί να ακυρωθεί απ’ τον μαθητή έως και 1 ώρα πριν από την έναρξή του. Ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκπαιδευτή και να εξηγήσει τον λόγο τής ακύρωσης. 8. Εάν δεν δοθεί επαρκής δικαιολογία για την ακύρωση ενός μαθήματος τότε το μάθημα δεν επαναπρογραμ-ματίζεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται. 10. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές οφείλουν να έχουν ανοιχτό τον ήχο και την κάμερα. Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα είτε να διακόψει τη διδασκαλία είτε ν’ αποκλείσει κάποιον μάθητη εάν αυτός δεν συμμορφώνεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται για το χαμένο μάθημα. 11. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπούν/ηχογραφούν τα μαθήματα ή να τραβούν στιγμιότυπα (snapshots) από τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών. Ό,τι υλικό απαιτείται δίνεται στον μαθητή με το πέρας τού μαθήματος. 12. Επιτρέπεται στους γονείς/κηδεμόνες να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα· αρκεί να ενημερώσουν τον εκπαιδευτή. [ … ] 15. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενασχόληση απ’ τους εκπαιδευτές —που ζητείται από τους μαθητές και πραγματοποιείται εκτός μαθήματος (π.χ. διόρθωση παλιών θεμάτων κτλ.)— θα υπάρχει επιπλέον χρέωση. 19. Οι εκπαιδευτές τής Βιολογίας, τής Φυσικής και των Ελληνικών δεν είναι μέλη τής Helios Tutors.
ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ Η ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ